KLP Medlemskampanje

Du fikk en helt personlig start på kampanjen med ditt navn.

Direktøren forteller deg om de unike fordelene du har som KLP medlem.

Her måtte du bekrefte eller endre din adresse og e-post.

Den ferdig utfylte adresselappen står på boksen som er akkurat en slik du vil få i posten.

Forskjellige steg i planleggingsprosessen.

KLP Medlemskampanje

KLP ønsket å kunne kontakte flere av sine medlemmer vie e-post og SMS. Så Bates United utformet kampanjen som opplyste KLP Medlemmer om sine gullkantete betingelser. Samtidig ba KLP om å kunne få lov til å kontakte medlemmene via e-post og SMS. Om de ønsket kunne de også få en kopp som var gullkantet.

Mitt ansvar som digitalprodusent var i starten å definere løpet fra første kontakt punkt, til innsamling av data og Export/import av denne dataen tilbake til KLP. Løsningen måtte lages i HTML og være responsiv. Dette ble så grunnlaget for å innhente tilbud fra flere underleverandører. Tilbud ble kvalitetssikret for å ha forstått oppgaven og valgte leverandører sine priser ble satt sammen til ett helhetlig budsjett sammen med prosjektleder.

Min neste oppgave var så å formidle det kreative teamet sin visjon til valgt underleverandør. Samtidig holde byrå, kunde og underleverandører samstemt mot ferdigstilling. I tillegg til selve kampanjen ble det også utviklet back-end løsninger for e-post utsendelse, adresseliste uthenting og database uttrekk. Kampanjen benyttet seg av e-post utsendelse fra Danmark, utviklere i Sverige og logistikk behandling av kopp utsendelse her i Norge.

Alle steg i løsningen ble tracket via Google Analytics. Dette ble så brukt til å justere løsningen videre.

Dette var en intern løsning ment for kunder av KLP og jeg har dessverre ikke noe link til live versjon.

ReklameByrå: Bates United
Utviklere: Sticky Beat
Kunde: KLP