Geir Modum

Jan Thomas er pro-aktiv, selvgående og bidrar både i bredden og dybden i digitale prosjekter. Han bidrar konsultativt OG kreativt, og er flink til å se muligheter.

Geir Modum , Account Director at Bates United AS